Season Tour name Picture gallery
2022 / 2023 8 - Deluxefahrt Deluxefahrt März 2022
2016 / 2017 3 - Samstagskurse Samstagskurse 2017